Pengerusi JKKKP Sungai Acheh

Pengerusi JKKKP Sungai Acheh
Pengerusi JKKKP Sungai Acheh

Pada tahun 1890 orang-orang Acheh dari Sumatera telah datang berniaga di sini dengan menaiki tongkang melalui sungai atau parit yang berhampiran dengan masjid sekarang.

Segala barang-barang dinaikan di situ berhampiran pintu air Pekan Sungai Acheh. Ketika itu pintu air tersebut adalah pintu air di tepi laut. Jarak pintu air dengan laut hanya 500 meter sahaja. Ban yang berhampiran dengan laut ialah Batas Menteri yang ada sekarang. Ada dikalangan pedagang tersebut yang mengahwini penduduk tempatan dan menetap disini.

Akhirnya bilangan mereka yang menetap di sini menjadi ramai dan disebabkan ini maka kampung ini dinamakan Kampung Sungai Acheh mengambil nama sungai yang sering digunakan oleh pedagang Aceh.

Pelawat

Pengikut